Go86 Club: Sự kiện “Fan Cứng Hứng Lộc”

go86 club
Sự kiện Fan Cứng Hứng Lộc
[𝐅𝐀𝐍 𝐂𝐔̛́𝐍𝐆 𝐆𝐎] 𝑇𝑢̛𝑜̛𝑛.𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑎̀ đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑓𝑎𝑛 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑜𝑑𝑒𝑣𝑖𝑝 50𝑘 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚 !!!

 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Từ 15h00 ngày 9/11 – 22h00′ ngày 9/11

💘 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐞̣̂ :

✔️ L.i.k.e s.ha.re bài viết
✔️Cmt sự kiện ngày hôm nay + t.a.g 5 bạn chơi
✔️ Tích cực trở thành FC của Go86 nào

🎁 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 :

 Code 50k dành cho các bạn đang là FC

 20 code 10k – 20k dành cho các trả lời đúng

🤔 𝐋𝐮̛𝐮 𝐘́:

☕️ Ưu tiên anh em fb thật
☕️ Cmt 1 lần không chỉnh sửa,fb clone = loại
☕️ Quyết định cuối cùng thuộc về NPH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close [X]
[HOT] Free Vé Số XSMB + GiftCode 50K cho Hội Viên M8WIN Đăng Ký Ngay
Hello. Add your message here.