Go86 Club – Đánh Giá Fanpage 5 Sao – Vác Bao Nhận Code

go 86

🌧 𝑷𝒂𝒈.𝒆 5 𝑺𝒂𝒐 – 𝑽𝒂́𝒄 𝑩𝒂𝒐 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒏 𝑪𝒐𝒅𝒆 🤩
⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Từ 09h15 ngày 17/12 – 22h00 ngày 17/12
🍇 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐋𝐞̣̂ :
📕 Li.ke s.h.a.r.e bài viết
📕 Cmt ảnh đã đánh giá pag.e 5 sao + t.a.g 5 bạn cùng đánh giá
📕 Làm sự kiện kiếm code nè
🎁 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 :
🛍 Code 10k – 50k dành cho các bạn hoàn thành đúng đủ
🎊 𝐋𝐮̛𝐮 𝐘́:
🚪 Không lấy ảnh người khác, chỉ những bạn đánh giá lần đầu
🚪 Cmt 1 lần và không chỉnh sửa, se nhiều code càng vip nha
🚪 Quyết định cuối cùng thuộc về NPH

Link sự kiện: https://www.facebook.com/gouytin/photos/a.109650887506882/191703892634914/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close [X]